Veiledning om sjøkartsymboler
Guider

Den ultimate guiden til sjøkartsymboler: Båt med letthet

Å lære å bruke en båt betyr også å lære å lese og bruke sjøkart. I dag tilbyr apper som savvy navvy digitale løsninger for øyeblikkelig å sjekke posisjonen din, gjennomgå elektroniske kartdata, værmeldinger og til og med plotte ruter. Det er imidlertid fortsatt viktig å forstå sjøkartene fullt ut og være trygg på å lese dem, slik at du kan kryssjekke dine digitale og tradisjonelle navigasjonsplaner. 

Sjøkart inneholder et vell av informasjon, inkludert kartlagte dybder, viktige landemerker og symboler for navigasjonshjelpemidler. Å forstå disse symbolene er avgjørende for sikker navigering.

I denne veiledningen tar vi en titt på noen av de vanligste sjøkartsymbolene og hva de betyr.

 1. Dybder: Dybdeinformasjon er en av de viktigste funksjonene på et sjøkart, ettersom de hjelper deg med å sikre at det er nok klaring mellom undersiden av skroget/kjølen og eventuelle hindringer rundt eller under deg. Dybdeinformasjon representeres vanligvis av konturlinjer som angir vanndybden på et bestemt sted. Konturlinjene er vanligvis merket med tall som representerer dybden i fot. I tillegg til konturlinjene kan det være symboler som indikerer grunne områder, for eksempel steiner eller grunner.
 2. Navigasjonshjelpemidler: Navigasjonshjelpemidler er merker som hjelper sjøfarende med å navigere trygt i farvannet. De er vanligvis representert ved symboler som angir type og plassering. For eksempel kan et fyr være representert med et symbol som ser ut som et tårn med et lys på toppen. Bøyesymboler kan angi type bøye og farge. Innenfor savvy navvy kan du også se navnet på bøyen og lysets blinkende sekvens. 
 3. Hindringer: Hinder er farer som sjøfarende må være oppmerksomme på. Eksempler på hindringer er steiner, grunner, vrak og andre hindringer som må unngås. Hinder er vanligvis representert med symboler som angir deres plassering og type. For eksempel kan et skjær være representert med et symbol som ser ut som en liten øy, mens et vrak kan være representert med et symbol som ser ut som et skipsvrak.
 4. Ankerplasser: Ankerplasser er områder der sjøfarende trygt kan ankre opp fartøyene sine. De er vanligvis representert ved ankerlignende symboler som angir trygge ankringsplasser eller ankringsforbudssoner. Ankerplasser kan også være merket med dybdeinformasjon, slik at sjøfarende kan avgjøre om vannet er dypt nok til å ankre opp fartøyet.
 5. Farleder: Farleder er ruter som sjøfarende kan følge for å navigere trygt inn til en gitt havn, ankerplass eller passasje. De er representert med symboler som angir deres beliggenhet og bredde. Kanalsymboler kan også angi strømretningen og eventuelle farer som sjøfarende må være oppmerksomme på, samt anbefalt innseilingskurs.
 6. Landemerker: Landemerker er elementer i terrenget som kan brukes som hjelpemiddel for navigering. De representeres vanligvis av symboler som angir deres plassering og type. For eksempel kan en kirke representeres av et symbol som ser ut som en liten bygning med et kors på toppen.
 7. Fiskeområder: Fiskeområder er områder der kommersielt fiske og fritidsfiske er tillatt. De er ofte representert med symboler som viser hvor de ligger og hvilken type fiske som er tillatt.
 8. Militære soner: Militære soner er områder der det foregår militære aktiviteter. De er vanligvis representert med symboler som viser hvor de befinner seg og hvilken type militær aktivitet som foregår.
lese sjøkartsymboler

Hvordan lese sjøkartsymboler?

Sjøkartsymboler representerer ulike funksjoner og navigasjonsfarer på et sjøkart. 

Her er noen tips om hvordan du leser sjøkartsymboler:

 1. Forstå fargekodingen: Sjøkart bruker et fargesystem for å angi vanndybde. Blått indikerer dypt vann, mens grønt, gult og brunt indikerer gradvis grunnere dybder.
 2. Kjenn forskjellen mellom land- og vannelementer: Landelementer vises vanligvis i brunt, mens vannelementer vises i blått eller grønt. Vanlige landkarakteristikker inkluderer strandlinjer, fjell og bygninger, mens vanlige vannkarakteristikker inkluderer bøyer, kanaler, vrak og grunner.
 3. Identifiser navigasjonsfarer: Symboler for navigasjonsfarer som steiner, vrak og undervannshindringer vises vanligvis i svart eller rødt. Vær oppmerksom på disse symbolene, da de indikerer potensielle farer for navigasjonen.
 4. Se etter tilleggsinformasjon: Kart inneholder ofte tilleggsinformasjon som dybdemålinger, tidevann og strøm, og navigasjonshjelpemidler som bøyer og fyr. Vær oppmerksom på disse detaljene for å sikre trygg navigering.
 5. Se tegnforklaringen: Tegnforklaringen eller nøkkelen på et sjøkart inneholder viktig informasjon om symbolene som brukes. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med symbolene og deres betydning før du bruker kartet.
 6. Vurder å bruke elektroniske kartsystemer: Elektroniske kartsystemer, som de som finnes på moderne GPS-enheter eller apper som savvy navvy boat navigation app, kan forenkle prosessen med å lese sjøkart ved å gi mer detaljert informasjon og la deg zoome inn og ut etter behov. Det er imidlertid viktig å huske å alltid ha med et papirkart i tilfelle det elektroniske systemet skulle svikte.

Forstå sjøkartsymbolene

Sjøkartsymboler er grafiske fremstillinger av egenskaper og farer i et marint miljø. Her er noen vanlige sjøkartsymboler og deres betydning:

 1. Dybdemålinger: Disse vises med en rekke tall langs en konturlinje og angir vanndybden på det aktuelle punktet. 
 2. Fyr og sjømerker: Disse symbolene brukes til å markere steder der det er spesielt farlig å navigere. De er ofte avbildet som et tårn med et lys på toppen.
 3. Steiner, grunner og hindringer: Disse symbolene indikerer potensielle farer for navigasjonen, og er ofte representert av en sirkel eller en annen form med en prikk i midten.
 4. Skipsvrak: Disse symbolene angir plasseringen av sunkne fartøyer, og vises ofte som en "X" eller andre karakteristiske former.
 5. Kanaler: Disse symbolene angir plasseringen og dybden til farbare kanaler. De vises ofte som linjer med dybdelodd på hver side.
 6. Ankringssymboler: angir steder der fartøy trygt kan ankre opp. De vises ofte som et ankerikon.
 7. Bøyemerking: Disse symbolene angir plassering og type navigasjonsbøyer, som kan brukes til å markere kanaler, farer og andre funksjoner. Deres farge og form viser hvilken type bøye de er, og det er en god idé å slå opp deres lyssekvenser, da dette vil hjelpe deg når du navigerer om natten.

Det finnes selvsagt mange flere symboler å utforske enn de som er nevnt ovenfor. Det er viktig for sjøfolk å kunne forstå og tolke sjøkartsymbolene for å kunne navigere trygt og effektivt. Den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO) har etablert standardsymboler og forkortelser for sjøkart for å sikre konsistens og klarhet i bruken av dem.

Navigasjonssymboler og forkortelser

Navigasjonssymboler og forkortelser

Marine navigasjonssymboler er ofte forkortet slik at de kan brukes kortfattet på kart for å formidle viktig informasjon om navigasjonsfarer, navigasjonshjelpemidler og andre egenskaper ved vannveien. Her er noen vanlige eksempler:

 • Lat: Breddegrad
 • Lengdegrad: Lengdegrad
 • CHTS: Diagrammer
 • DR: Dead Reckoning
 • Hdg: Overskrift
 • Favn: Dybdemåling
 • M: Magnetisk
 • Sant: Sann retning
 • ANCH: Forankring
 • ATON: Navigasjonshjelpemidler
 • Brg: Bearing
 • CH: Kirke
 • CRAN: Kran
 • DNG: Fare
 • FISH: Fiske
 • HW: Høy vannstand
 • LW: Lavt vann
 • RACON: Radar Beacon
 • SHL: Shoal
 • SNDG: Sounding
 • SP: Signalstolpe
 • WDSP: Windsock

Dette er bare noen få eksempler på de mange symbolene og forkortelsene som brukes i maritim navigasjon. Det er viktig for sjøfolk å ha en grundig forståelse av disse symbolene og forkortelsene for å sikre trygg navigering.

Sikkerhetssymboler

Nautiske sikkerhetssymboler er grafiske fremstillinger som brukes på sjøkart, kart og publikasjoner for å formidle informasjon om farer, navigasjonshjelpemidler og annen viktig informasjon knyttet til sjøsikkerhet. Noen vanlige nautiske sikkerhetssymboler inkluderer:

 1. Forankringssymbol: En sirkel med et anker inni angir plasseringen av en sikker ankringsplass.
 2. Bøyesymbol: angir plasseringen av en flytende innretning som brukes som navigasjonshjelpemiddel eller for å markere farer.
 3. Symbol for steiner eller grunner: Et symbol som ser ut som en gruppe steiner eller en trekant med en prikk i midten brukes til å angi plasseringen av steiner eller grunner som utgjør en fare for fartøy.
 4. Vrak-symbol: Et symbol som ser ut som et sunket skip eller et overstreket anker, viser hvor et forlist fartøy befinner seg.
 5. Symbol for trygt farvann: Et symbol som ser ut som en diamant med horisontale striper viser hvor det er trygt farvann, som er fritt for hindringer og navigasjonsfarer.
 6. Symbol for vann med restriksjoner: Et symbol som ser ut som en diamant med loddrette striper viser hvor det er vann med restriksjoner.
 7. Dybdekontursymbol: Et symbol som ser ut som en serie konsentriske sirkler angir vanndybden i et bestemt område.
 8. Symbol for landemerke: Et symbol som ser ut som en liten bygning eller et tårn, angir plasseringen av et fremtredende landemerke som kan brukes til navigering.
 9. Kompassrose-symbol: Et symbol som ser ut som en stjerne med retningspiler som angir retningen på kartet og retningen mot nord.

Dette er bare noen få eksempler på de mange nautiske sikkerhetssymbolene som brukes til sjøs. Det er viktig at sjøfarende er kjent med disse symbolene og bruker dem for å navigere trygt gjennom kystfarvann og indre vannveier.

bruk av sjøkart

Bruk av sjøkart

Her er noen tips for bruk av sjøkart:

 1. Forstå symbolene: Forsikre deg om at du forstår hva hvert kartsymbol betyr før du legger ut på reisen.
 2. Bruk en kompassrose: Sjøkart inneholder en kompassrose som brukes til å vise retningen i himmelretningene. 
 3. Beregne avstander: Sjøkart inneholder avstandsskalaer som kan hjelpe deg med å beregne avstander mellom to punkter. Vær imidlertid oppmerksom på at disse avstandene måles i nautiske mil, som er litt lengre enn vanlige mil.
 4. Vær oppmerksom på informasjon om tidevann og strøm: sjøkart gir ofte informasjon om tidevann og strøm, noe som kan være svært nyttig for å planlegge ruten din og unngå farlige forhold.
 5. Se etter oppdateringer: sørg for at sjøkartene dine oppdateres jevnlig for å gjenspeile endringer i miljøet, for eksempel endringer i vanndybde eller plasseringen av navigasjonshjelpemidler. Sørg for å se etter oppdateringer før du legger ut på reisen for å sikre at du har den mest oppdaterte informasjonen. Elektroniske kart, som savvy navvy kart, gjør ofte dette automatisk.
 6. Bruk en kartplotter: Mange moderne båter er utstyrt med kartplottere, som bruker GPS-teknologi for å vise båtens posisjon på et sjøkart i sanntid. De fleste båtfolk bruker også navigasjonsapper som savvy navvy for å se sin GPS-posisjon i sanntid. Dette kan være svært nyttig for å navigere i ukjente farvann.
 7. Øv på sikre navigasjonsteknikker: Bruk alltid en kombinasjon av verktøy og teknikker for å navigere trygt, inkludert sjøkart, GPS og visuelle observasjoner. Stol aldri bare på én navigasjonsmetode.

Forskjeller mellom sjøkartsymbolene

Sjøkart bruker ulike symboler for å representere ulike funksjoner og navigasjonsfarer. Her er noen eksempler på symbolforskjeller du kan støte på:

 1. Dybder: Dybder er representert med forskjellige farger og konturlinjer. I noen kart er dypere farvann representert med blå farger, mens grunne farvann er representert med lysere farger som grønt eller hvitt. I andre er dybder representert med konturlinjer som viser havbunnens form.
 2. Klipper og skjær: Klipper og skjær er avbildet med forskjellige symboler avhengig av deres natur og beliggenhet. Noen kart kan bruke forskjellige farger for å indikere deres tilstedeværelse, mens andre bruker et symbol som ligner en prikk eller en stjerne.
 3. Fyrtårn: Fyr er avbildet med forskjellige symboler avhengig av type og funksjon. For eksempel er et fyr som avgir kontinuerlig lys, avbildet med en heltrukken trekant, mens et fyr som avgir blinkende lys, kan være avbildet med en trekant med en stiplet linje.
 4. Bøyer: er avbildet med forskjellige symboler avhengig av farge og form. 
 5. Vrak og hindringer: Vrak og hindringer er avbildet med forskjellige symboler avhengig av hvor de befinner seg og hva slags type de er. Noen kart bruker et symbol som ligner et kors for å indikere deres tilstedeværelse, mens andre bruker et symbol som ligner et forlist skip.

Det er viktig å konsultere nøkkelen eller tegnforklaringen til et sjøkart for å forstå de spesifikke symbolene som brukes på kartet.

Sammendrag

For å oppsummere er forståelse av sjøkartsymbolene avgjørende for sikker navigering. Ved å gjøre deg kjent med disse symbolene kan du enkelt navigere i farvannet og unngå farer. Husk at du alltid må konsultere sjøkartet og være forsiktig når du navigerer i ukjente farvann. Det er også lurt å bruke en kombinasjon av digitale kart og papirkart for å sikre at du har mer enn én informasjonskilde. 

Andre nyttige nettsteder for mer informasjon:

Gjør du deg klar til å seile? Finn ut hvordan du plotter en kurs for å styre på et sjøkart. Les bloggen savvy navvy for mer informasjon! 

Skriv inn bildetekst her (valgfritt)

savvy navvy , båtappen som samler all viktig marin informasjon på ett sted. Med globale kart, vind- og værmeldinger, tidevannsgrafer, GPS-sporing, automatisk værruting og informasjon om marina og ankerplass. Det er som Google Maps for båter.

Inspirert til å komme på vannet? Start din gratis prøveversjon i dag.