kunnskapsrike diagrammer

kunnskapsrike kartdekning.

Mannskapet vårt jobber med å utvide kartdekningen over hele verden, med sikte på å oppnå global dekning for vår savvy navvy brukere.

  • Kart med høy detalj
  • Kart med lave detaljer

Typiske nautiske kartskalaer varierer fra 1: 2000 (noen ganger referert til som kai-skala eller et kai-diagram ) til 1: 10 000 000 ( planlegging-skala ). Mellom disse ytterpunktene kan sjøkart samles inn i grupper som: havn, innflyging, kyst, generelt og oversikt. Vi viser kai, havn, innfarts- og kystkart som høy detalj og generelle kart og oversikt som lave detaljer .

Vil du se nærmere på kartene?

Den gratis prøveperioden lar deg utforske!