Tredjeparts merknader, informasjon om opphavsrett og anerkjennelser.

Vi henter vær- og kartdata fra mange kilder, så du trenger ikke. Vi registrerer viktig lisensiering, opphavsrett og juridisk informasjon her.

Storbritannia, Nederland, belgiske, kroatiske, islandske og spanske hydrografiske kontorer

De viste bildene er delvis hentet fra materiale hentet fra Nederland, belgiske og britiske hydrografiske kontorer, Hrvatski Hidrografski Institut, Republikken Kroatia, Islands kystvakt, Hydrografisk avdeling og Instituto Hidrografico de la Marina (IHM), Spania med deres tillatelse, fra Her Majesty's Stationery Office og eventuelle andre organisasjoner som er oppført i denne delen.

IKKE Å BRUKE FOR PRIMÆR NAVIGASJON

ADVARSEL: Dette produktet er et sekundært hjelpemiddel for navigasjon og erstatter ikke autoriserte myndighetskart som et primært hjelpemiddel for navigasjon.

UK Hydrographic Office (UKHO), Nederland (NLHO), Vlaamse Hydrografie (VH), Hrvatski Hidrografski Institut (HHI), Islands kystvakt, Hydrografisk avdeling (ICG-HD), Instituto Hidrografico de la Marina (IHM) og deres lisensgivere gjør ingen garantier eller fremstillinger, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til dette produktet. UKHO, NLHO, VH, HHI, IGC-HD og IHM og deres lisensgivere har ikke verifisert informasjonen i dette produktet eller kvalitetssikret den.

© British Crown Copyright, 2018.

© Netherlands Hydrographic Office, 2018.

© Vlaamse Hydrografie, 2018.

© Hrvatski Hidrografski Institut, 2019. Alle rettigheter forbeholdt.

© islandsk kystvakt, hydrografisk avdeling, 2020

© Instituto Hidrografico de la Marina, 2019. Alle rettigheter forbeholdt.

Australia

OPPHAVSRETT 

Visse hydrografiske opplysninger i dette produktet er © Commonwealth of Australia; og brukes under lisens med tillatelse fra The Australian Hydrographic Office. Alle rettigheter forbeholdt.

Bortsett fra de bruksområdene som er tillatt for lisensinnehaveren under lisensen, kan informasjonen ikke endres eller utnyttes ved reverse engineering av formater og kryptering eller kopieres, reproduseres, oversettes eller reduseres til ethvert elektronisk medium eller maskinlesbar form, helt eller delvis.

ADVARSEL

Australian Hydrographic Office sjekker ikke informasjonen i dette produktet, og Commonwealth of Australia påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av kopiering av materialet eller for eventuelle endringer som kan ha blitt gjort i informasjonen det har levert.

Videre garanterer ikke Commonwealth of Australia at dette produktet oppfyller noen forskrifter som et egnet produkt for navigering eller at det inneholder den siste tilgjengelige hydrografiske informasjonen.

Canada

This product has been produced by Savvy Navvy Ltd. and incorporates Canadian Hydrographic Service (“CHS”) data, following any minimum standards/guidelines that may have been established by CHS, pursuant to CHS Digital Value-Added Reseller Agreement No. 2023-0615-1260-SN.

The incorporation of data sourced from CHS in this product shall not be construed as constituting an endorsement by CHS of this product.

This product does not meet the requirements of the Navigation Safety Regulations, 2020 under the Canada Shipping Act, 2001. Charts and publications issued by or on the authority of CHS must be used to meet the requirements of those regulations.

Frankrike

Aucun service hydrographique officiel n'a vérifié les information contenues dans ce document et ne peut être tenu responsable de la fidélité de leur reproduction ou de toute modification ultérieure. La possession de ce produit dérivé n'exonère pas de l'obligation d'utiliser les documents nautiques appropriés prévus par les règlements nationaux ou internationaux.

Ce produit intègre des données © Shom - 2019 - reproduserer avec l'autorisation n ° 51/2018.

Finland

© Finsk transport- og kommunikasjonsbyrå, lisensnummer 09763/00.04.01.10/2020

ADVARSEL: Intet nasjonalt hydrografisk kontor har verifisert informasjonen i dette produktet, og intet nasjonalt hydrografisk kontor påtar seg noe ansvar for reproduksjonens nøyaktighet eller eventuelle endringer som gjøres deretter.

Det gis ingen garanti om at dette produktet er i samsvar med nasjonale eller internasjonale forskrifter angående bruk av passende produkter for navigasjon.

Hellas

Informasjonen i dette produktet er gjengitt fra de greske ENC-ene med tillatelse fra Hellenic Navy Hydrographic Service (lisens nr. 859.1/10/10759/S.759/22-03-2019). 

ADVARSEL: Hellenic Navy Hydrographic Service har ikke bekreftet informasjonen i dette produktet og påtar seg ikke noe ansvar for reproduksjonens nøyaktighet eller eventuelle endringer som gjøres deretter. Hellenic Navy Hydrographic Service garanterer ikke at dette produktet oppfyller nasjonale eller internasjonale forskrifter angående bruk av passende produkter for navigasjon.

Tyskland

Unter Verwendung von Datenmaterial des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hergestellt [Lizenz Nr .: 0800Z11-1117/067]

ADVARSEL: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat die in diesem Produkt enthaltenen Angaben nicht geprüft and haftet nicht für ihre Richtigkeit or die Richtigkeit späterer Dataänderungen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) garanterer ikke, at dieses Produkt nationale or internationale Vorschriften für die navigatorische Eignung solcher Produkte erfüllt.

Produsert med data levert av Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, Federal Maritime and Hydrographic Agency of Germany) [Lisensnr. 0800Z11-1117/067]

ADVARSEL: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) har ikke verifisert informasjonen som er inkludert i dette produktet, og påtar seg derfor intet ansvar for at det er korrekt eller at dataoppdateringer som er gjort senere, er riktige. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) garanterer ikke at dette produktet oppfyller nasjonale eller internasjonale krav til egnethet for slike produkter for navigasjon.

Italia/Italia

MERK: disse elektroniske kartene inneholder data som stammer fra offisielle opphavsrettsbeskyttede regjeringsdiagrammer av Istituto Idrografico della Marina, Italia, som ikke har bekreftet de ekstraherte dataene. Offisielle papirkart og navigasjonsinformasjon bør konsulteres for fullstendige detaljer for å sikre navigasjonen.

New Zealand

Dette arbeidet er basert på/inkluderer LINZs data som er lisensiert av Land Information New Zealand (LINZ) for gjenbruk under Creative Commons Attribution 4.0 International-lisensen .

DENNE DATA ERSTATTER IKKE NAUTISKE TEGNER OG MÅ IKKE BRUKES FOR NAVIGASJON.

Norge

ADVARSEL: Intet nasjonalt hydrografisk kontor har verifisert informasjonen i dette produktet, og ingen påtar seg ansvar for reproduksjonens nøyaktighet eller eventuelle endringer som gjøres deretter. Ingen National Hydrographic Office garanterer at dette produktet oppfyller nasjonale eller internasjonale forskrifter om bruk av de riktige produktene for navigasjon.

Kartinformasjonen i dette produktet er gjengitt med tillatelse fra Norsk Hydrografisk Tjeneste, lisens nr. 06122019/1.

© Kartverket/ «© Kartverket.

Sverige

Bekreftelse © Swedish Maritime Administration 20-01352 ”

Advarsel

Intet nasjonalt hydrografisk kontor har verifisert informasjonen i dette produktet, og intet nasjonalt hydrografisk kontor påtar seg noe ansvar for reproduksjonens nøyaktighet eller eventuelle endringer som gjøres deretter.

Det gis ingen garanti om at dette produktet er i samsvar med nasjonale eller internasjonale forskrifter angående bruk av passende produkter for navigasjon.

USA: National Oceanic and Atmospheric Administration

savvy navvy bruker data hentet fra National Oceanic and Atmospheric Administration i US Department of Commerce (NOAA). Vilkår og betingelser knyttet til disse dataene finner du her .

USA: National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)

Bekreftelse: savvy navvy inneholder data fra US NGA offentlig tilgjengelige kart.

Åpne Streetmap

Inneholder informasjon fra Open Streetmap, som er tilgjengelig her under Open Database License (ODbL) som du finner her .

Worldtides

Tidevannsdata hentet fra www.worldtides.info . Copyright © 2014-2020 Brainware LLC.

Lisensiert for bruk av individuelle romlige koordinater av en sluttbruker.

INGEN GARANTIER ER LAGET OM RIKTIGHETEN I DENNE TIDALDATA.

Du kan ikke bruke disse dataene hvis noen eller noe kan skade seg som følge av bruk av dem (f.eks. For navigasjonsformål).

Tidevannsdata er hentet fra ulike kilder og dekkes helt eller delvis av ulike opphavsrettigheter. For detaljer se: http://www.worldtides.info/copyright

Geoscience Australia 

Some data included here is copyright of Geoscience Australia and sub-licensed under the international Creative Commons Licence v4.0.

Data om sjøgress

© Natural England © Environment Agency. Inneholder data fra Ordnance Survey © Crown copyright and database right 2022 Inneholder data fra © Joint Nature Conservation Committee © North Eastern Inshore Fisheries & Conservation Authority 2017 © Yorkshire Wildlife Trust © Cornwall County Council © Harwich Haven Authority. MAGiC-versjonen inneholder også data som ikke er inkludert i nedlastingsfilen fra © Hampshire and Isle of Wight Wildlife.

ProtectedSeas Data

ProtectedSeas uses a standardized process to collect, synthesize, and map Marine Protected Areas (MPAs) and other Marine Managed Areas (MMAs).