Hva er GPS - Seil- og båtapp GPS
Guider

Hva er GPS?

Hva står GPS for?

Hvordan fungerer GPS?

Hvem oppfant GPS?

Hva brukes GPS til?

GPS er en av mange GNSS som gir posisjons-, navigasjons- og tidsmålingsdetaljer. Den drives av US Space Force, men gjøres tilgjengelig over hele verden.

GPS er et satellittbasert navigasjonssystem som gir brukere posisjoneringsnavigasjon og tidsberegningstjenester over hele verden. GPS kan brukes til en rekke formål, inkludert navigasjon, oppmåling og tidssynkronisering. Det er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å bestemme den nøyaktige plasseringen av en enhet på eller over jordens overflate. GPS er et av de første satellittposisjoneringssystemene som har gjort det essensielt for arbeid utført globalt, slik som marin GPS, landmåling, forsvar, autonome kjøretøy og landbruk.

Hva står GPS for?

GPS står for Global Positioning System. Det er en konstellasjon av satellitter som går i bane rundt jorden, slik at de kan brukes til å bestemme en plassering på jordens overflate. Begrepet GPS kan også brukes for å beskrive selve posisjoneringssystemet, for eksempel telefonens innebygde GPS som kan brukes til GPS-posisjonsposisjonering i savvy navvy båt-app .

Hvordan fungerer GPS?

GPS-mottakere beregner posisjonen deres ved å måle tiden det tar før et signal når dem fra fire eller flere satellitter. Tidsforsinkelsen brukes til å beregne avstanden til hver satellitt. Mottakeren bruker deretter denne informasjonen til å triangulere sin posisjon. GPS-mottakere kan også brukes til å beregne tid og hastighet.

Av Paulsava

I likhet med annen GNSS-konstellasjonsinfrastruktur, inkluderer GPS tre hovedelementer. Disse er:

  1. Space element
  2. Kontrollelement
  3. Brukerelement

Romsegmentet involverer over tretti satellitter som går i bane rundt planeten to ganger om dagen og sender radiosignaler til kontroll- og overvåkingsstasjoner på jorden så vel som til brukere gjennom satellittposisjonering. Disse satellittene sender presise tidssignaler som lar GPS-mottakere beregne posisjonen deres. GPS-mottakere bruker signaler fra satellitter for å beregne posisjonen deres. Mottakerne kan beregne sin plassering innen få meter, noe som gjør GPS til et praktisk verktøy for navigering.

Kontrollsegmentet bruker hoved- og reservekontrollstasjoner som er dedikert til å sikre at GPS-satellitter er i god stand, kretser riktig og beholder nøyaktige klokker. Disse stasjonene sies å være kritiske for nøyaktigheten av GPS-målinger over hele verden.

Brukersegmentet innkapsler alle som er avhengige av en GPS-satellitt for målinger.

Hvem oppfant GPS?

Global Positioning System ble oppfunnet av USAs forsvarsdepartement i 1973, som er en avdeling av de amerikanske væpnede styrker. Selv om den er etablert av USA, er GPS tilgjengelig over hele verden.

Hva brukes GPS til?

GPS brukes oftest for navigasjon og sporing i en rekke bruksområder, for eksempel bruker autonome kjøretøy GPS for å hjelpe dem med å holde seg i riktig kjørefelt, UAV-er bruker det for å opprettholde en gitt posisjon, landmålere krever GPS for å utføre undersøkelser, bønder spore avlingsplanting, turgåere bruker en GPS-sporer for å sikre at de holder seg til en rute og ikke går seg vill, og seilere bruker båt-GPS for å finne nøyaktige koordinater mens de er ute på havet.

GPS-mottakere kan monteres på kjøretøy, båter, fly, håndholdte enheter og til og med klokker. GPS kan også inngå som ett av mange posisjoneringssystemer, for eksempel på Offshore Support Vessels kreves det ofte at skipet har opptil 3 uavhengige posisjoneringssystemer for sikkerhet, hvorav GPS er ett av dem.

savvy navvy - båt gps app


savvy navvy , båtappen som samler all viktig marin informasjon på ett sted. Med globale kart, vind- og værmeldinger, tidevannsgrafer, GPS-sporing, automatisk værruting og informasjon om marina og ankerplass. Det er som Google Maps for båter.

Inspirert til å komme på vannet? Start din gratis prøveversjon i dag.