savvy navvy sjøgress
Funksjoner

Globalt prosjekt lansert for å legge til rette for bevaring av sjøgress i seilmiljøet

En spennende ny kampanje mellom non-profit-organisasjonen Clean Sailors, Ocean Conservation Trust og alt-i-ett-navigasjonsappen savvy navvy hjelper seilere med å bekjempe klimaendringene ved å kartlegge sårbare havbunner og miljøvennlige fortøyninger over hele verden. 

Målet med den nye globale kampanjen "#protectourbeds" er å bidra til å hindre at viktig sjøgress blir ødelagt. Det handler om å gjøre vannbrukere mer oppmerksomme på hvor det finnes sårbare havbunner og oppmuntre dem til å minimere forstyrrelser, særlig ved å ankre opp. 

Sjøgress bekjemper klimaendringene ved å absorbere og lagre enorme mengder karbon, men er anslått å være det habitatet på planeten som forsvinner raskest, hovedsakelig på grunn av menneskelig aktivitet som kan unngås. Kampanjen startet i Storbritannia, men leter nå etter datapartnere over hele Europa og USA for neste milepæl i prosjektet.

"Kampanjen #protectourbeds samler inn geospatiale data om følsomme havbunner og viser informasjonen i navigasjonsappen savvy navvy - slik at seilere og vannbrukere får en klar oversikt over hvor det finnes sjøgressbunn og alternativer til ankring.

Ved å kartlegge og dele sensitive havbunnslokasjoner med digitale navigatører og plasseringen av alternativer - miljøfortøyninger - kan vi opplyse, inspirere og oppmuntre seilere til å ta mer informerte ankringsvalg når de er ute på vannet. Å gjøre disse dataene synlige for de av oss som kan redusere påvirkningen vår når vi seiler, over hele verden, er utrolig spennende og gir bare så mye mening for å bevare sjøgresset globalt", sier Holly Manvell, grunnlegger av Clean Sailors. 

Ålegrasenger lagrer 10 % av karbonet i havet og er viktige aktører i kampen mot klimaendringene. De kan være opptil 35 ganger mer effektive til å absorbere karbon enn regnskog i samme område, og gir også et habitat for sjeldne og truede arter. Til tross for hvor viktig sjøgresset er, har vi bare i Storbritannia mistet nesten halvparten av sjøgressengene våre siden 1930-tallet, hovedsakelig på grunn av menneskelig aktivitet som kunne vært unngått.

"The Ocean Conservation Trust har samarbeidet med båtfolket for å bevare naturen det siste tiåret, så vi er glade for å være den vitenskapelige rådgiveren i dette prosjektet. Tilføyelsen av sensitiv habitatinformasjon på savvy navvy navigasjonskart er første gang båtfolket enkelt kan forstå hva som ligger under kjølen. Habitater med sjøgress er hotspots for biologisk mangfold og i tilbakegang på grunn av flere belastninger, så å gi denne informasjonen til samvittighetsfulle båtfolk er et viktig skritt fremover i gjenopprettingen av dette viktige havhabitatet, sier Mark Parry, leder for restaurering av havhabitater ved Ocean Conservation Trust.

savvy navvy brukere kan fra i dag se plasseringen av eksisterende havbunner og miljøfortøyninger rundt sørvest i Storbritannia i alt-i-ett-navigasjonsappen. Prosjektet vil bygge opp sensitive havbunnsdata for hele Storbritannia og deretter fokusere på europeiske farvann og andre farvann i løpet av 2023-24. 

"Vi er veldig glade for å samarbeide med Clean Sailors og Ocean Conservation Trust, og være en av de eneste navigasjonsappene på markedet som bidrar til å øke miljøbevisstheten om karbonavtrykk ved å vise frem viktige data om sjøgress. Selv om savvy navvy handler om å forenkle båtteknologien ved å gjøre navigasjonen trygg og enkel for alle, er innovative kampanjer som hjelper båtfolk til å ta bedre valg når de er ute på vannet, noe vi føler veldig sterkt for. I år ønsker vi å bygge en av de mest innsiktsrike plattformene for båtatferd, og hjelpe maritime virksomheter over hele verden, og #protectourbeds-kampanjen er en flott måte å kickstarte dette på", sier David Cusworth, leder for innovasjon og partnerskap i savvy navvy .

Kampanjen #protectourbeds leter etter datapartnere over hele Europa og USA til neste milepæl i prosjektet. Alle forespørsler og søknader kan rettes til Clean Sailors via info@cleansailors.com.

Inspired to get out on the water? Try savvy navvy free today.

Latest News