lage en passasjeplan ved hjelp av et sjøkart
Guider

Hvordan lage en passasjeplan ved hjelp av et sjøkart? En veiledning for nybegynnere

Denne artikkelen vil gi deg en nyttig trinnvis veiledning for å hjelpe deg med å lage en passasjeplan, men før vi begynner, la oss få en bedre forståelse av hva passasjeplanen er, hvorfor den er viktig og hva du bør vurdere.

Hva er passasjeplanlegging?

Passasjeplanlegging er prosessen med å skape en sikker reise fra ett sted til et annet. Det er et viktig aspekt ved navigasjon som er avgjørende for sikkerheten og trivselen til mannskapet, passasjerene og selve fartøyet.

Målet med passasjeplanlegging er å bestemme den beste ruten å ta, med hensyn til ulike faktorer som vær, sjøforhold, trafikk og andre navigasjonsfarer.

Hva er passasjeplanlegging

Hvorfor er passasjeplanlegging viktig?

Sikkerhet

En god seilingsplan bidrar til å ivareta sikkerheten til fartøyet, mannskapet og passasjerene. Hvis planen utarbeides riktig, vil den ta hensyn til potensielle farer og skissere strategier for å redusere disse risikoene.

Effektivitet - redusere kostnader og spare tid

En seilingsplan bidrar til å optimalisere reisen din ved å identifisere den mest effektive ruten, med hensyn til faktorer som drivstofforbruk, navigasjonsfarer og værforhold. Ved å minimere distansen som tilbakelegges og optimalisere fartøyets hastighet, kan passasjeplanlegging bidra til å redusere kostnader og spare tid.

Overholdelse av regelverket

En gjennomtenkt seilingsplan er påkrevd i henhold til internasjonale og nasjonale forskrifter, for eksempel den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs(SOLAS), som krever at fartøyene skal ha en plan for hver seilas. Overholdelse av disse reglene bidrar til å sikre at fartøyet og mannskapet opererer i samsvar med etablerte standarder og retningslinjer.

Sikre at du er forberedt på en nødsituasjon

Planen din bør inneholde beredskapsplaner for potensielle nødsituasjoner, for eksempel utstyrssvikt, medisinske nødsituasjoner eller ugunstige værforhold. Ved å forutse disse scenariene og utvikle egnede responsplaner kan mannskapet være bedre forberedt på å reagere på uventede situasjoner.

Verktøy for passasjeplanlegging

Navigasjonskart og værforhold

Sjøværvarselet er svært viktig å ta hensyn til når du planlegger en seilas til sjøs, da det kan ha stor innvirkning på sikkerheten og effektiviteten til en seilas.

Vind, bølger, strøm og sikt kan påvirke et fartøys hastighet, stabilitet og manøvrerbarhet, samt komforten og sikkerheten til mannskap og passasjerer.

Før sjøfarende legger ut på en seilas, bør de konsultere de siste værmeldingene og værrutetjenestene for å fastslå de forventede forholdene langs ruten. De bør også være oppmerksomme på eventuelle farer, som storm, høy sjø eller områder med redusert sikt, og planlegge ruten sin deretter for å unngå disse farene.

Som en sekundær sjekk kan du også bruke apper som savvy navvy 's ECMWF Mix værmelding for å kryssjekke værvarsler.

Sikkerhetshensyn og nødprosedyrer

Dette er viktige komponenter å ta hensyn til når du utarbeider passasjeplanen din, ettersom du alltid må ta høyde for uforutsette operasjoner i tilfelle noe ikke går etter planen.

Her er noen faktorer du bør vurdere:

 1. Identifiser potensielle farer og risikoer langs den planlagte ruten din, inkludert værforhold, navigasjonsfarer og andre potensielle farer.
 2. Utvikle en sikkerhetssjekkliste som inkluderer ting som redningsvester, nødbluss og førstehjelpsutstyr.
 3. Sørg for at fartøyet ditt er utstyrt med passende sikkerhetsutstyr, for eksempel redningsflåter, livbøyer og brannslukkingsutstyr.
 4. Utvikle en beredskapsplan som skisserer prosedyrer for å reagere på ulike typer nødsituasjoner, for eksempel brann, oversvømmelse eller en mann over bord-situasjon.
 5. Sørg for at alle besetningsmedlemmer er opplært og kjent med beredskapsplanen og kjenner sine roller og ansvarsområder i en nødsituasjon.
 6. Overvåk vær- og sjøforhold under reisen, og juster ruten eller hastigheten etter behov for å unngå farlige forhold.
 7. Etabler kommunikasjonsprosedyrer med landbaserte myndigheter og andre fartøyer i området, og sørg for at du har egnede kommunikasjonsmidler, for eksempel VHF-radio eller satellittelefon.
 8. Planlegg for uforutsette hendelser som utstyrssvikt eller medisinske nødsituasjoner, og sørg for at du har egnede forsyninger og prosedyrer på plass for å håndtere slike situasjoner.
 9. Før en tydelig og oppdatert logg over fartøyets posisjon, kurs, hastighet og annen relevant informasjon.
planlegging av sjøkartpassasjer

En trinnvis veiledning for planlegging av passering

1. Gå gjennom sjøkartet

Studer kartet for å forstå detaljene om vannveiene, inkludert dybder, farer, tidevann/strømmer og navigasjonshjelpemidler. Se etter den planlagte ruten og vurder eventuelle alternativer i tilfelle endringer i været eller andre faktorer som kan kreve at du har en reserveplan.

2. Bestem fartøyets hastighet og kurs

Beregn forventet ankomsttid (ETA) og den beste kursen å følge. Bestem fartøyets hastighet og vurder effekten av tidevann og strøm på ETA og kurs.

If you plot your route in the savvy navvy boating app you will generate an automatic ETA which you can share with family and friends. In addition, you can use the departure schedule feature to see the effect on your ETA depending on the time you slip lines. 

3. Identifisere potensielle farer

Se etter potensielle farer langs ruten, inkludert grunt vann, skjær, steiner, vrak, fergekjettinger og andre hindringer. Merk disse på kartet slik at du husker å være på vakt mot dem.

4. Planlegg passasjen

Planlegg seilasen ved hjelp av veipunkter og bestem avstandene mellom hvert veipunkt. Beregn peilinger og avstander mellom fartøyets nåværende posisjon og neste veipunkt.

5. Marker passasjeplanen på kartet

Skissere den planlagte seilasen på sjøkartet med blyant eller vannfast penn. Inkluder fartøyets hastighet, kurs, ETA og annen viktig informasjon.

6. Gjennomgå og revidere planen

Gjennomgå planen og gjør eventuelle nødvendige endringer før du setter seil. Ta hensyn til vær, tidevann eller andre faktorer som kan påvirke den planlagte ruten. 

7. Kommuniser planene dine 

Sørg for at noen på land, mannskapet og eventuelle relevante myndigheter er klar over den planlagte turen. Sørg for at alle om bord forstår planen, eventuelle reserveplaner og deres roller i gjennomføringen av den.

planlegging av båtpassasjer

Ferdigstille passeringsplanen din

Dette innebærer å gjennomgå og forbedre planen din for å sikre at den er trygg, effektiv og omfattende. Her er noen nyttige trinn å følge:

 1. Gjennomgå planen din for å sikre at den tar for seg alle nøkkelelementene, inkludert rutevalg, planlegging av veipunkter, sikkerhetshensyn og nødprosedyrer.
 2. Bekreft at du har alle nødvendige kart, pilotbøker og andre navigasjonshjelpemidler du trenger.
 3. Sjekk værmeldinger og rutetjenester for å sikre at du har oppdatert informasjon om sjøforhold, strømmer og værmønstre langs den planlagte ruten din.
 4. Oppdater loggen eller kartplotteren din med koordinatene til veipunktene dine, samt annen relevant informasjon som sikker vanndybde og områder du bør unngå.
 5. Sjekk at fartøyet ditt er riktig utstyrt og at alt sikkerhetsutstyr er i god stand. Hvis du lurer på hvilket sikkerhetsutstyr som er nødvendig for en båt, kan du lese denne artikkelen på bloggen savvy navvy .
 6. Gjennomgå beredskapsplanen med mannskapet for å sikre at alle er kjent med sine roller og ansvarsområder i en nødsituasjon.
 7. Gjennomfør en sikkerhetsbriefing med mannskapet ditt for å gjennomgå sikkerhetsprosedyrer og sikre at alle er klar over potensielle farer og risikoer.
 8. Fastsett en avgangstid basert på vær- og sjøforhold, og sørg for at alle besetningsmedlemmene er kjent med planen og forberedt på reisen.
 9. Overvåk kontinuerlig fartøyets posisjon, hastighet og kurs langs den planlagte ruten, og foreta nødvendige justeringer for å sikre en sikker og effektiv passering.
planlegging av sikker passasje

Planlegging av sikker passasje - sammendrag 

‍Å lageen seilasplan ved hjelp av et sjøkart er avgjørende for sikker navigasjon til sjøs . Det er et kritisk aspekt ved navigasjon som krever nøye vurdering av et bredt spekter av faktorer. En velutviklet seilingsplan kan bidra til å sikre en sikker, effektiv og kostnadseffektiv seilas, samtidig som den minimerer risikoen for fartøy og mannskap.

savvy navvy , båtappen som samler all viktig marin informasjon på ett sted. Med globale kart, vind- og værmeldinger, tidevannsgrafer, GPS-sporing, automatisk værruting og informasjon om marina og ankerplass. Det er som Google Maps for båter.

Inspirert til å komme på vannet? Start din gratis prøveversjon i dag.